Bevrijding

Als het buiten kouder wordt en de levende natuur zich langzamerhand steeds verder naar binnen keert  ervaar ik een alles doordringende ontspanning. Niet dat er mentaal zo veel verandert, of dat de chronisch verhoogde spierspanning oplost. Maar het is alsof zich diep in de cellen van mijn lichaam iets ontvouwt waardoor er met iedere ademtocht net iets meer zuurstof beschikbaar komt, elke beweging net iets meer ruimte geeft en alles dat ik denk en voel net iets meer bestaansrecht heeft.