Monthly Archives: March 2017

Opzij

Er is altijd een goede reden om je eigen behoeften en gevoelens even opzij te zetten om plek te maken voor belangrijker, groter, urgenter. Altijd. En de redenen zijn ook altijd moeiteloos te rechtvaardigen, niet alleen dat ze zijn ook echt goed.
Het is ook niet altijd zo belangrijk wat je voelt, echt niet, niets breekt, valt uit elkaar of vergaat als je onderkent wat je voelt, knikt, en gewoon verder gaat.
Je moet wel van ophouden weten,
Als je al je gevoelens en behoeften vanaf het prilste begin behandelt alsof ze er nooit toe doen. Alle energie steekt in simpelweg onderkennen en verder gaan. Dan ben je op een dag zomaar een gapend zwart gat. Langzaam van binnenuit weggebrand uit de structuur van de werkelijkheid. Nergens meer een houvast om opnieuw in te vullen.