Glimlach

Het geluid van de poort die wordt geopend, je ziet zijn silhouette door heet gordijn heen, rammelende sleutels, de schuurdeur, het getik van de fietshaak tegen de tegelmuur, met een doffe klap gaat de schuurdeur dicht, weer rammelende sleutels, het blikken geluid van de brievenbus en dan de sleutel in het slot van de voordeur.
Je hele gezicht verandert even in een glimlach. Onwillekeurig.
Onder het dagelijkse gekeuvel over werk en o zo belangrijke onbenulligheden realiseer je je opeens dat de glimlach voor het eerst ooit helemaal echt was. Zonder gene, zonder lading. Zonder enige betekenis voorbij dat ene moment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *